Marjeta Krašovec
(MK)

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu