Elizabeta Pintarič
(Epintaric)

 This course requires an enrolment key

V predmetu predstavimo posebno vrsto spremenljivke – tabelo, ki nam omogoča, da v eni spremenljivki shranimo več vrednosti istega tipa. Prikazano je, kako v Javi ustvarimo in uporabimo tabelarično spremenljivko ter lastnosti tabele. Prikazana je tudi uporaba besede length, s katero dobimo podatek o dolžini določene tabele.

This course requires an enrolment key